GIỚI THIỆU

Chuyên dạy làm móng tại Thủ Đức

Thường xuyên nhận học viên mỗi ngày, có khóa học làm móng cơ bản và trọn khóa. Cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học sau khi kết thúc chương trình học.