Dạy Nail Chuyên Nghiệp

BẢNG GIÁ ĐÀO TẠO NAIL

KHÓA CHĂM SÓC MÓNG: 900.000 Đ

KHÓA VẼ CƠ BẢN: 1.500.000 Đ

KHÓA CHĂM SÓC MÓNG: 900.000 Đ

KHÓA VẼ CƠ BẢN: 1.500.000 Đ

KHÓA CHĂM SÓC MÓNG: 900.000 Đ

KHÓA VẼ CƠ BẢN: 1.500.000 Đ

Best Deals

Our Pricing

FAMILY PACK

$29.99
 • Nail Cutting
 • Hair Coloring
 • Spa Therapy
select plan

Medium

$39.99
 • Nail Cutting
 • Hair Coloring
 • Spa Therapy
 • Body massage
select plan

Premium

$59.99
 • Nail Cutting
 • Nail CuttingNail Cutting
 • Spa Therapy
 • Body massage
 • Manicure
select plan

Ultimate

$79.99
 • Nail Cutting
 • Hair Coloring
 • Spa Therapy
 • Body massage
 • Manicure
select plan